Categorie: Uncategorized

Laat je verleiden…

We laten ons verleiden in de wereld en door onze gedachten wat meestal zorgt voor onze ondergang. Daardoor heeft verleiden een wanklank gekregen. Hier gaat het er echter om dat je je laat verleiden door de zachte bedding van je oorspronkelijkheid, zodat je naar binnen keert. Dan kom je op […]

Spreken in tongen

Een eenvoudige uitleg van het ‘spreken in tongen’ is, dat de mens de mogelijkheid heeft ontvangen om in verschillende talen uitleg te geven aan het woord van God. Nu denken wij bij verschillende talen aan de hoeveelheid vreemde talen en dan staat ‘vreemd’ voor ‘niet eigen’. Maar welke taal er […]

Tussen licht en donker

Je beweegt altijd tussen licht en donker en tot nu toe ben je gewend geweest om je, al naar gelang je stemming, te bewegen in overeenstemming met de ene pool of de andere. Maar er heeft de laatste jaren een verschuiving plaatsgevonden in je bewustzijn. Je bent je meer bewust […]

Licht

Er komt van alle kanten Licht naar me toe. Ik baad om zo te zeggen in het Licht. Het is niet zichtbaar voor anderen, maar dat is volkomen onbelangrijk. Ik heb dit al eerder ervaren, als kind ook al. Het waren altijd dagen met een gouden randje, zo noemde ik […]

Begrenzen

Als jouw grenzen helder zijn voor jou, dan kun je ze ook neerzetten. Dan geef je aan: “tot hier en niet verder.” En plotseling kan de ander ook jouw waarde zien. Jouw waarheid is zichtbaar geworden. Elk gereduceerd beeld van jou waar niet alleen jij maar ook een ander misschien […]

Je staat helemaal op jezelf

En toch ben je altijd verbonden Je doet de dingen waar jij mee resoneert en dat is precies de bedoeling. Daarmee bekrachtig je jezelf. Je kunt niet anders want dat verzwakt. Zo afgestemd ben je. Juist in deze tijd is het heel belangrijk om steeds nauwkeuriger te ontdekken waar je […]

Imperfectie

Je bent menselijk en voelt je derhalve regelmatig te kort schieten. En vanuit dat te kort schieten komt het verlangen naar perfectie aan de ene kant en aan de andere kant het besef, misschien, dat te kort schieten, imperfect zijn, bij leven hoort. De imperfectie is een onderdeel van leven, […]

Alles is al aanwezig

En waar is dat? Dat is in mij En dat is zo mooi. Dat is namelijk noch een begin-, noch een eindpunt. En toch vertrek ik daar vanuit en daar kom ik ook weer in terug. En… het één sluit het ander niet uit. Het is namelijk de innerlijke grond, […]

De rechtstreekse weg

Ik hou van onmiddellijkheid, van rechtstreeks dus. Voor veel mensen is dat iets waar ze het liefst het woordje ‘te’ voorzetten. Too much. Maar het is juist een snelle weg. Er zijn drie mogelijkheden, namelijk: Blijven waar je bent en het verdriet of de pijn steeds wegstoppen, doen alsof het […]