Geen voorkeur

Wat je bent heeft geen enkele voorkeur, het maakt niet uit welke ervaring je hebt. Het gaat er niet om dat je iets doet, ook niet onverschillig worden of iets wat daar op lijkt. Je hoeft niets te doen, want zoals je bent ben je al perfect. Het ìs er en dat is perfect. Er mist niets, er hoeft niets toegevoegd. Dus gedachtes kunnen dit niet begrijpen of bevatten, want gedachtes zijn niet wat je bent. Het kan namelijk niet worden begrepen.

Je bent niet beperkt tot een gedachte, er is geen limiet tot wat je bent. En dat kan frustrerend zijn, maar ook dat hoort erbij. Wat je bent merkt alles op, alles. Wat je bent is onbeperkt.

Elke ervaring, voorbij alles, voorbij aan alle schijn, voorbij aan alle verhalen,  alles verwijst naar wie je bent. Onvoorwaardelijk. Wie je bent is nooit aangeraakt door welke gebeurtenis of ervaring dan ook. Wat je bent is totaal vrij.

Simpeler dan dit is er niet.

*Carla van Hooff*

www.bevrijdleven.nl