Je innerlijke stem

De stem die altijd bij je is ook als je zwijgt, of beter gezegd, juist als je zwijgt. Zij is dan het meest hoorbaar. Zij is er, maar klinkt in de stilte, voor jou, in jouw oren. Leg je oor te luisteren en je hoort haar melodie, het is een geluid uit een hemelse wereld, van een grote zuiverheid en heel fijntjes. Subtiel maar zeer aanwezig, gek dat je haar niet eerder hoorde…

Je hoort haar als je er rijp voor bent, dan pas is zij van grote betekenis. Zij stuurt niet, verwacht niets, maar is onmiskenbaar daar waar jij bent. Zij is mèt je en vòòr je en ze nodigt je uit. Keer op keer om één met haar te zijn, om op te gaan in luisteren zoals zij is opgegaan in het AL, in de ene werkelijkheid.

Zij kan je leidraad zijn zodat je versmelt terwijl je hier op aarde bent. Die stem leid je naar het AL, naar de bron. Zij is verrijkend en dragend en zij wordt gehoord en reikt uit via jou in de wereld. En via haar ben jij aanwezig omdat zij ìn jou op nummer één staat.

De wereld snakt naar aanwezigheid.

*Carla van Hooff*

www.bevrijdleven.nl