Ook een mooie ervaring is zonder betekenis

We kunnen enorm op zoek zijn naar Liefde en dan plotseling, van het ene op het andere moment, een ervaring hebben van een realisatie van Liefde door zomaar een blik op te vangen van iemand, waardoor even alles stil lijkt te staan. Of middenin onze bezigheden getroffen te worden door een ervaring van Liefde. Je bevindt je midden in Dat. En dat is het!

Achteraf plakken we daar dan een verklaring op dat die ervaring bijvoorbeeld aan die ander lag, of dat er iets een aanleiding was voor die realisatie. En dan gaan we (weer) op zoek naar die aanleiding of naar diezelfde blik. Over het feit heen kijkend dat er geen aanleiding was voor die ervaring. Het gebeurde.

Vaak gaan we er allerlei betekenissen aan hangen omdat we het zo bijzonder vinden, waardoor we op zoek gaan naar diezelfde ervaring. En dat gaat meestal niet gebeuren. Het heeft geen enkele betekenis, het was gewoon een mooie ervaring in een zee van ervaringen.

Zien dat er zich altijd weer nieuwe ervaringen voordoen en beseffen dat er altijd onvoorwaardelijke Liefde is in alles dat voorbijkomt is waar elke ervaring aan bijdraagt.

*Carla van Hooff*