Afhankelijkheid

We vinden het heerlijk om vertroeteld en verzorgd te worden. Het geeft ons een gevoel van veiligheid en verwelkoming. We mogen er zijn. Het kan zelfs helend werken. Als opgroeiend kind zijn we hier afhankelijk van om te kunnen groeien en bloeien in totaliteit. We kennen allemaal wel voorbeelden van verhalen waarin de verzorging in mindere mate aanwezig was en de gevolgen daarvan.

Op het moment dat we op eigen benen komen te staan zijn we meer aan onszelf overgeleverd. Dan zou je denken dat de volwassene die als kind wel goed verzorgd werd een betere start kan maken in het volwassen bestaan dan degenen die dat minder kennen. En vaak is dat ook zo, maar niet altijd. Er kan bij de ‘goed’ verzorgde claimgedrag ontstaan naar de buitenwereld omdat we de verzorging blijvend willen ontvangen. Bij de minder verzorgde kan juist het tegenovergestelde ontstaan door het besef dat we onszelf kunnen verzorgen en vertroetelen. Alle variaties zijn mogelijk.

Hieraan wordt zichtbaar dat het er altijd om gaat vrij te zijn van wat er ook gebeurt in ons leven. In elke situatie is een excuus te vinden om die vrijheid niet aan te gaan. En dat is heel vaak terug te voeren naar het verlangen naar een zorgeloos bestaan. Maar dat zorgeloze bestaan is niet te bereiken door iemand of iets te claimen.

Zodra we ons namelijk afhankelijk opstellen van wie of wat dan ook, zijn we daarin altijd onderuit te halen en dat gebeurt ook, net zo vaak totdat we onze kracht hebben gevonden. We willen ook niet afhankelijk zijn, juist omdat het je ontkracht. Het geeft een gevoel van zwakte en ongelukkig zijn. Ergens is er een weten dat dit niet klopt. Er is een weten van onafhankelijkheid, vrijheid en kracht! Dat weten willen we volgen.

Waar is dan die kracht te vinden? In jou! Elke situatie, elke gedachte of gevoel dat in jou opkomt is een uitnodiging om te Zien waarin dat alles plaatsvindt. Waarin vindt afhankelijkheid plaats, maar ook waarin vindt onafhankelijkheid plaats? Je zult ontdekken dat elke (schijnbare) tegenstelling in hetzelfde plaatsvindt. In Dat waarin geen tegenstellingen bestaan. Alles lost op in Dat. Dat gaat aan alles vooraf. Daar is alles naar terug te voeren.

Dat ben Jij.

Carla van Hooff