Waar schuilt je kracht?                             

Op lichamelijk niveau kun je daar gemakkelijk op antwoorden, kracht heeft met spieren te maken. Als de spieren normaal ontwikkeld zijn kun je lichamelijk het leven aan. Je lichaamskrachten staan je ten dienste. Als de spieren op een bepaalde plek minder ontwikkeld zijn dan compenseert zich dat meestal op een andere plek. Vanzelf.

Kijken we naar de wereld die tegenwoordig door al onze communicatiemiddelen steeds kleiner wordt, zien we iets heel anders. Om in die wereld overeind te blijven hebben we andere krachten nodig. Hoewel je zou kunnen zeggen dat er zoveel mogelijkheden zijn om te communiceren en we elkaar gemakkelijk kunnen bereiken, is het communiceren juist steeds gecompliceerder geworden.

Wat is daar de reden van? In het kort komt het erop neer dat we gefascineerd zijn door de middelen op zich. De reclamewereld weet zich daar goed te manifesteren. En wij laten ons daardoor afleiden. Ook elke persoonlijke ervaring, hoe klein ook, wordt op alle social media gedeeld en we vinden dat heel erg leuk. We raken verstrooid en versnipperd in onszelf. Daar komt bij dat al die communicatiemiddelen eigenlijk heel weinig nog met echte communicatie te maken hebben. We horen elkaar niet meer. Letterlijk.

Er zit geen melodie in alle stemloze communicatie. Daardoor kunnen we elkaar leuke berichtjes sturen, maar doordat we geen stem horen, kunnen we ook geen stemmingen meer peilen… Zo lijkt het alsof het leven alleen nog maar leuk is en mag zijn. Dat is een onuitgesproken norm geworden waaraan velen denken te moeten voldoen. Een gouden kooi.

Tegelijkertijd worden we door dit alles juist steeds meer gewezen op onze innerlijke kracht. Door de uiterlijke chaos en afleiding raken meer en meer mensen uitgeput, overspannen en burnout. Zij gaan op zoek naar stilte en rust en ook die zijn in de buitenwereld steeds moeilijker te vinden. Wat overblijft is uiteindelijk de enige plek waar echte rust en stilte te vinden zijn. In Jou, je essentie, de essentie van alles, verschijnend als jou, voor jou.

Zo dichtbij.

Het is die Kracht die alles draagt.

Carla van Hooff                                            XXX