Transformatie            

Bestaat dat?

Vanuit de totaliteit van het bestaan gezien niet, want het woord zegt het al, er is alleen maar totaliteit. Maar… is dat ook wat bewust geleefd wordt?

Niemand heeft dat in de hand of onder controle, en toch… er kan in de energie van het leven steeds meer helderheid komen op die totaliteit. Dat hangt samen met opvoeding, cultuur en waar de interesse naar uitgaat.

In onze maatschappij hier in het westen ligt de nadruk (en daardoor ook de interesse) en de prioriteit bij de cognitie, bij kennis, bij weten. Dat is waar naar gestreefd wordt, want elk behaald diploma geeft meer financiële onafhankelijkheid en daar ligt ultieme vrijheid. (Dan kun je aanschaffen wat je wilt, op vakantie gaan waar je naar toe wilt, wonen waar je wilt, het leven leiden waar je naar verlangt, etc. etc.)

Is dat zo?

Nee natuurlijk niet!

Geld kan zeker ruimere mogelijkheden geven in het leven, maar dat is alles. In de spiegel is geen enkele vrijheid te vinden. Alles is daar gebondenheid en in die spiegel kan niets opgelost worden. Maar zolang daar nog gesleuteld wordt om vrijheid te vinden zou gesproken kunnen worden over transformatie, namelijk het inzien dat vrijheid ligt in bewustzijn. Het enige dat werkelijk is. In bewustzijn kan elke pijn doorvoeld worden zodat elke vermeende gevangenis kan wegvallen om steeds meer of in één keer, vrijheid te Zien.

Dat zou je een transformatie kunnen noemen, terwijl het verlangen in de spirituele wereld naar deze transformatie er tegelijkertijd juist voor kan zorgen dat mensen gevangen blijven in datzelfde verlangen! Zij verwachten een soort ultieme explosie waardoor zij de vrijheid die er allang is, over het hoofd kunnen blijven zien!

Er is geen enkele garantie op het ondergaan van een transformatie, het kàn ervaren worden, maar de ultieme ervaring van een transformatie kan niet beschreven worden.

In die zin bestaat zij niet… èn wel.

Carla van Hooff                                                                                                                     XXX