Is waarheid te vinden?

De enige waarheid die te vinden is is bewustzijn. We kunnen wel meningen of ervaringen hebben, maar als we die als waarheid gaan betitelen en zodanig behandelen, zitten we er altijd naast. De wereld is altijd in beweging, niets daarin is bestendig. En we worden ook verleid om onze voorkeuren op de voorgrond te plaatsen, totdat we weer zien dat dat altijd maar van korte duur kan zijn. Voordat je het weet, verandert je voorkeur in een afkeur of er komt iets ‘beters’ voorbij.

Dan weten we het weer! O ja, de wereld fluctueert. Hoe kun je ook maar iets daaruit tot waarheid verheffen? Er is daarin geen enkele waarheid te vinden. En dat is tegelijkertijd zo vrij! Want als je steeds weer ziet dat alleen bewustzijn waar is, dan vallen al ‘je’ waarheden daar steeds weer in weg. Dat betekent dat je tegelijkertijd alles tot je voorkeur kunt maken en weer kan laten gaan. Dan hoort dat allemaal tot de wereld van ervaringen die je bewustzijn juist doen groeien.

Je hoeft daarin dan ook niemand met andere voorkeuren te bestrijden, wat overigens niet betekent dat je het overal mee eens moet zijn. Het betekent vrijheid voor iedereen. Als je een voorkeur gaat verdedigen, krijgt die voorkeur gewicht en wordt dus zwaar. De transparantie van je wereld verdwijnt doordat je vergeet dat voorkeuren steeds veranderen en dat dat ook de bedoeling is. Je houdt je wereld licht door bij de geringste zwaarte terug te keren naar bewustzijn en van daaruit weer opnieuw te kijken.

In een wereld van licht valt niets te verdedigen omdat er simpelweg geen standpunt in past.

Licht is de enige voorkeur en waarheid!

*Carla van Hooff*

www.bevrijdleven.nl