Goddelijkheid in het dagelijks leven

We hoeven niet te streven naar (meer) Goddelijkheid zodra we zien dat het in alles al aanwezig is. Het is dus niet of – of, het is en – en. We zijn èn menselijke èn Goddelijke wezens. Het is er dus al, in alles. Het grote vindt plaats in het kleine. Niets hoeft weg, want het gaat er om de inclusiviteit te ervaren. Het menselijke aspect is tevens Goddelijk.

Je zou het ook Liefde kunnen noemen. Onvoorwaardelijke Liefde sluit alles in. Jij bent dus ook ingesloten, met alles erop en eraan. Je hoeft daar niet je best voor te doen…

We maken er vaak een issue van omdat we die Goddelijkheid willen ervaren. En dat kan, maar nooit rechtstreeks, alleen via de spiegel van je ervaringen. In die zin is het menselijke ook Goddelijk. En omdat we verwachten dat het Goddelijke iets heel speciaals moet zijn, zetten we onszelf in de wachtkamer, uitkijkend naar een hele bijzondere ervaring.

En zo’n piekervaring kan weleens langskomen, maar het bijzondere vindt veeleer plaats in de dagelijkse continuïteit en die zien we over het hoofd zolang we alleen oog hebben voor het grote.

Je bènt het grote in het kleine.

*Carla van Hooff*

www.bevrijdleven.nl