Tussen licht en donker

Je beweegt altijd tussen licht en donker en tot nu toe ben je gewend geweest om je, al naar gelang je stemming, te bewegen in overeenstemming met de ene pool of de andere. Maar er heeft de laatste jaren een verschuiving plaatsgevonden in je bewustzijn. Je bent je meer bewust geworden van het donker en het licht en daarmee ook van je stemming. Daardoor kun je nu de pool kiezen van de kant die je op wil, ONafhankelijk van je stemming.

Je bent niet langer een speelbal van je gemoedsgesteldheid. Je bent je bewust van je humeur, maar je kiest voor licht. Je beïnvloedt daarmee je humeur, dat ook lichter wordt. Daarmee heb je jouw (innerlijke) wereld omgekeerd. En dat manifesteert ook een andere, lichtere, wereld om je heen.

Het is nu belangrijker dan ooit om geen slaaf te zijn van je gevoelens, om je er niet door mee te laten slepen. Kies voor licht en laat dat je meevoeren. Zo beweeg je naar en ìn een lichte wereld. Verbind je met het licht van binnen en voer dat naar buiten. Zo brandt het licht in de wereld steeds feller en overwin je het donker in jou èn in de wereld.

Het licht overwint en bepaalt.

*Carla van Hooff*

www.bevrijdleven.nl