Maak met jouw licht het donker zichtbaar

Dit is wat telt in het moment, meer dan je denkt. Kies elk moment wie je wilt zijn en waar je voor wilt kiezen. Wees een stralend voorbeeld voor jezelf en voor anderen. Laat je compassie zien, je vrijheid, je creatief vermogen, je empathie, wees aanwezig, kom uit de schaduw en sta in je licht.

Kies elk moment ervoor om in je kracht te staan. Laat je niet vangen in één of ander narratief. Kies ervoor hoe je wilt zijn met jezelf en met elk ander mens. Sta open voor elke nieuwe ervaring die opnieuw licht schijnt op de schaduw, zodat de schaduw voor iedereen steeds meer zichtbaar wordt.

Het is broodnodig om door je ervaringen heen te bewegen en alle schaduwen te verlichten. Op die manier kan elk mens loskomen uit de sluimer en meer en meer ontwaken en elke onwaarheid gaan zien en zelf naar het licht brengen.

Hoe meer donker je verslindt, hoe lichter het wordt.

Hoe lichter het wordt, hoe krachtiger je wordt.

Wees een vuurbaken voor jezelf en iedereen om je heen.

Carla van Hooff

www.bevrijdleven.nl