De kruisiging

Goede Vrijdag was de kruisiging van Jezus zo gaat het verhaal. Het offer dat de verlossing van de zonde mogelijk maakte.

Die verlossing is ook voor jou mogelijk, nog steeds en steeds weer opnieuw. Kijk bijvoorbeeld eens naar welke rollen je speelt, en van welke rol je schoon genoeg hebt. Die rol mag je dan loslaten (kruisigen) en als je dat doet kan er een nieuwe jij opstaan, gewoon doordat er ruimte is gekomen.

Die nieuwe jij gaat ook weer een rol invullen. En die rollen blijven opkomen, net zoals er verhalen blijven opkomen. Dat is niet erg, dat hoort bij het leven. Het is wel handig te zien dat jij niet beperkt bent tot welke rol dan ook, maar dat jij altijd de ruimte bent voor elke rol die ‘gespeeld’ wordt.

Van de rol hoeft ook nooit een probleem gemaakt te worden. Het is juist je vreugde dat je zo vaak kunt wisselen als jij fijn of nodig vindt. Het vult je gereedschapskist aan ervaringen. En van elke ‘rol’ kun je houden, omdat jij/bewustzijn er aan ten grondslag ligt. Met andere woorden: bewustzijn is altijd in alles aanwezig.

Carla van Hooff