Essentie

Op verschillende manieren is geprobeerd om je je rug toe te laten keren naar het hart. Je rug toe te laten keren naar de essentie van het bestaan. Er is angst gepropageerd op ziekte, en nu verplaatst de angst zich naar oorlog. Er is geprobeerd een gat te slaan in het enige houvast dat werkelijk is.

Dat gat bevindt zich in jou en dus ook in de wereld om je heen, het is het gat waar zich je hart bevindt en jij bent gaan geloven dat dat kan. Je hebt je vertrouwen verplaatst van jouw hart naar iemand of iets buiten jou. Daarmee heb je je kracht uit handen gegeven. En omdat dat heel onveilig voelt, heb je ook je veiligheid buiten je geplaatst. En daardoor ben je in dat schijnbaar gecreëerde gat gevallen.

Je bent gaan geloven dat je hulp nodig hebt. En dat laatste klopt, maar geen hulp buiten jou. De juiste hulp is je essentie. En die is altijd aanwezig, ìn jou!

Omdat essentie niet direct ervaren kan worden, kan het ook door niemand toegeëigend worden en kan het je ook nooit worden ontnomen. Op geen enkele manier. En dat is nou precies je redding. Gaten kunnen overal ontstaan, behalve in jouw onwankelbare besef van wie je bent. Hoe meer essentie je houvast wordt, hoe steviger je kunt staan in wie je bent.

Dan leef en creëer je van binnenuit en ben je niet te manipuleren.

Carla van Hooff