Blijf staan in 2022

Misschien voel je je vredig, misschien voel je verdriet, of angst of een andere pijn. Loop er niet van weg, want dat is en was al niet de bedoeling en nu al helemaal niet meer. Het is een beweging die bij het verleden hoort, hoe meer jij bij jezelf durft te blijven en dat ook al hebt toegepast, hoe meer je ontdekt, of dus al hebt ontdekt, dat je alles vol in het gezicht kunt kijken.

In 2022 gaat het er meer dan ooit om te blijven staan en afstand te nemen van de uiterlijke wereld. Afstand te nemen van elke strijd buiten jou. Je kunt er naar kijken, maar je hoeft er niet naar toe. Als je strijd waarneemt dan gaat dat over een strijd die IN jou woedt. DAAR gaat het om, daar neem je GEEN afstand van, daar ga je juist naartoe en voel dan alles wat die strijd in jou loswoelt. Kijk dat alles vol aan en verwelkom dat helemaal. Dat zorgt voor een transformatie in jou. Namelijk van het oude naar het nieuwe…

Die oude pijnen waren al van jou en als je naar het nieuwe wil in jou dan kan dat alleen door de pijn liefdevol toe te laten. De pijn aan de kant schuiven wordt steeds moeilijker, dus wat overblijft is er juist heel veel van te houden. Dat betekent niet dat je dat leuk moet vinden. Maar wat is nou leuk, dat is slechts een schaduw vergeleken bij het Licht dat in de plaats komt van het donker.

Hoe vaker je blijft staan in de pijn, hoe groter de Lichtplek in jou wordt, hoe minder strijd je gaat ervaren. Hoe meer mensen zich aansluiten bij hun eigen Licht hoe groter de plek van Licht ook op aarde wordt. Hoe meer je kunt bewegen vanuit je hart. De plek van vrede zal steeds meer strijd verdrijven. Zonder uiterlijke strijd te leveren kun je meer en meer verbinden met jezelf en met elkaar. Loop niet weg, maar sta juist stil bij jezelf.

Dat wens ik je voor 2022.

Carla van Hooff

www.bevrijdleven.nl