Lood omzetten in goud

Lood is zwaar en donker, maar draagt de potentie in zich om naar goud te kunnen worden getransformeerd. Een innerlijk alchemistisch proces. Jij draagt de mogelijkheid van dat proces in je. Alles wat donker en zwaar voelt in jou wil getransformeerd worden. Dat lukt echter alleen als jij je daar verantwoordelijk voor voelt.

Je kunt het donkere niet buiten je zetten omdat je denkt dat dat niet bij je hoort. Dan leg je de verantwoordelijkheid buiten je. Maar niemand zal jouw donker oppakken. Zolang je je lood (zwaarte) buiten je deur legt, ligt er beslag op. Je zet jezelf gevangen. En zwaarte trekt zwaarte aan. Je denkt dat je er vanaf bent, maar het tegendeel is waar. Je bent vatbaar voor allerlei leugens en bedrog. Daardoor blijf je de weg van het donker volgen.

Je trekt ook mensen aan die hun alchemistische proces (nog) niet zijn aangegaan. Je ziet de hele wereld als donker, maar je hebt dat niet in de gaten. Jullie versterken elkaar. In die zin wordt je donker wèl opgepakt, maar niet om het om te zetten in licht/in goud. Je denkt misschien een medestander te hebben gevonden, maar jullie herkennen niet elkaar, maar het donker in elkaar.

Pas op het moment dat je het lood binnenhaalt, ziet en omarmt, dan pas wordt zij omgezet in goud. Jouw goud, je hart wordt licht. Alles wat moeilijk leek wordt in no time opgelost. Je ziet de leugens om je heen omdat jij waarheid bent geworden. Dan pas straalt jouw goud je ook vanuit de wereld toe. Je ziet oplossingen waar eerst problemen lagen en het kost je geen moeite (meer) om in je eigen licht overeind te blijven.

Carla van Hooff

www.bevrijdleven.nl