Ontlast je hart

Het hart is de motor van je lichaam. Maar energetisch is het veel meer dan dat. In beide gevallen geldt dat het belangrijk is om je hart schoon te houden. Zoals het op het fysieke vlak gezond en fit gehouden moet worden, zo geldt dat ook energetisch.

Als je hart belast raakt door teveel invloeden van buitenaf, door het zwaar te beladen, is het zaak het hart te ontlasten. De zwaartekracht is er niet om ons eronder te krijgen. Zij is er opdat we rechtop kunnen gaan. Zij is er om onze menselijke kant te laten voelen, zij zorgt voor evenwicht. Zij laat zien dat we energetische wezens zijn in een menselijke ervaring.

Als we de menselijke kant teveel aandacht schenken raakt ons energetisch hart overbelast. De energiestroom stokt, en kan zelfs verstopt raken. In een beginstadium laat het zich op lichamelijk niveau vaak zien als een verkoudheid. Het is een roep van het Goddelijke bewustzijn om meer naar binnen te gaan, je eigen licht weer tevoorschijn te laten komen. Je rust en vrede weer voorrang te geven op al het andere.

Het is goed om te zien wat er om je heen gebeurt en om te voelen waar je actie op kunt nemen en waar dat niet hoeft. Het is nooit nodig om je innerlijke rust en je innerlijke vrede op te geven, als zij verankerd zijn in jou zie je het terug gespiegeld in alles.

Je ontlast je hart door op tijd naar binnen te gaan en daar je oor te luisteren te leggen en van uiterlijk kijken naar innerlijk Zien te verschuiven. Je hart is een zuiver kompas en laat altijd precies zien wat goed is voor jou en wat niet.

Carla van Hooff

www.bevrijdleven.nl