Geraaktheid

Er zijn omstandigheden, situaties, verhalen, uitspraken en maatregelen waar je door geraakt wordt. Je hoeft niet door alles geraakt te worden want of dat wel of niet gebeurt zegt alleen iets over in hoeverre je ergens mee te maken hebt. Meestal raakt iets pas als het je ‘aan den lijve’ overkomt. Dan pas kom je in actie, dan pas is er besef ofwel bewustzijn op de gebeurtenis.

Zolang gebeurtenissen langs je heen gaan, is er weinig bewustzijn of besef van omstandigheden, ze raken je niet. Je staat er zelfs onverschillig tegenover. Je begrijpt niet waar men zich zo druk over maakt. Tot het jou overkomt… Vaak wil je dan heel graag dat iedereen beseft wat er met je gebeurt.

De maatregelen die tot nu toe zijn genomen waren nog redelijk keuzevrij in hoeverre je ze naleefde of niet. En dus voor velen nog ‘de ver van mijn bed show’. De maatregel echter die nu is uitgevaardigd, waarin een deel van de bevolking zal worden uitgesloten van allerlei vrijheden die tot nu toe voor iedereen beschikbaar waren, gaat heel veel beperkingen opleveren. En de tweedeling in de maatschappij wordt steeds meer zichtbaar.

De politiek probeert haar handen schoon te houden en in onschuld te wassen. Ze laat het aan de bevolking over in hoeverre de gemeenten m.b.v. horeca-eigenaren, theaters, vervoerbedrijven enz. dit naleven. Het wordt op een psychologische manier steeds verder toegepast en ingevoerd. Het lijkt nu misschien nog op een strijd tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen, maar dat is het niet en dat is het nooit geweest.

Hou je ogen open en zie dat het ons allemaal aangaat. Het RAAKT, het wortelt in onze keuzevrijheid. Het wortelt in onze gedachten, het wortelt in de maatschappij. Het lost NIETS op. Groepen komen tegenover elkaar te staan. Het drijft families uiteen. Het RAAKT ons allemaal.

Die GERAAKTHEID is pijnlijk, maar juist daarmee ook de sleutel. Zij leidt tot ZIEN. Je ogen gaan open en je hart. Laat dat je leidraad zijn.

Carla van Hooff

Download mijn gratis e-book: 7 stappen naar meer geluk: www.bevrijdleven.nl