De vreugde van geluk is onbetaalbaar

Vreugde borrelt op in mij

Ik hoef er niets voor te doen

Het uit zich in mijn lach

Of in mijn praten

In een gebaar

Of in stilte

Het is altijd te vinden

Als ik er oog voor heb

Heb ik dat niet

Dan is het er nog

Het is onafhankelijk

Van zien

Of gewaarworden

Het is er ook in de mist

Van schijnbare afwezigheid

Het kan zich overal openbaren

Als ik mijn oog opsla

Naar het licht

Verdwijnt de mist

En is er alleen de schittering

Van vreugde en geluk

Carla van Hooff

www.bevrijdleven.nl