De wereld als toetssteen

Je innerlijk wezen maakt zich kenbaar via jou en wat jij daarvan herkent is afhankelijk van wat jij leert via de wereld om je heen. Het is altijd een wisselwerking tussen jou en die wereld. Als de wereld slechts mondjesmaat tegemoet komt aan jouw herkennings-behoefte, dus aan dat wat bij jou op de voorgrond staat, dan is het heel erg moeilijk om daarin iets van jou te herkennen.

De wereld is dan onveilig voor jou. Je sluit je liever op in jezelf want dat voelt veel veiliger. Je kunt je voorstellen dat hieruit allerlei problemen kunnen ontstaan. Je hebt een referentiekader nodig om jezelf te kunnen uitbreiden. Om jouw aanleg en talenten te kunnen uitbreiden. Om gewoon te kunnen groeien. In zoverre is de wereld je toetssteen op elk gebied en op elk niveau.

Als jij als kind jezelf laat zien door middel van sociaal contact dan herkennen de mensen om je heen dat en beantwoorden dat. Hieruit ontstaat een wisselwerking, jij voelt je herkend en daardoor kun jij jezelf herkennen en erkennen. Dat is een belangrijke basis waarop je verder kunt groeien.

Maar laat jij jezelf als kind op een andere manier zien dan wat mensen om je heen direct herkennen, dan is er niet meteen een basis waarop die zelfherkenning mogelijk is. Vaak wordt dan voetstoots aangenomen dat er dan  een probleem is met dat kind. Het kind krijgt het label: gehandicapt.

Misschien is het echter veel eerder zo dat de volwassenen niet verder kunnen of willen kijken. Het kind voldoet niet aan de grondslagen van het bekende systeem, maar dat zegt niets over het kind. Het kind heeft nodig dat er eerst op hem wordt afgestemd i.p.v. op een systeem.

Als dat op de eerste plaats wordt gedaan, dan krijgt het kind pas de mogelijkheid om op zichzelf af te stemmen omdat het nergens anders aan hoeft te voldoen. Dan kan het kind zich vrij ontwikkelen in zijn eigen heelheid.

Iedereen is onderhevig aan de wereld om ons heen, maar nooit meer zo sterk als wanneer we kind zijn. Als volwassene kun je de wereld gebruiken als

toetssteen. Word je erkend en hoe en als wat word je erkend?  Dat is leuk en het laat jou precies zien waar jij bent. Niet omdat jij alles wat over jou wordt gezegd aanneemt, maar juist omdat je kunt onderzoeken wat jij hierin als waar aanneemt en of dat klopt voor jou…

Dankzij de toetssteen waarvoor de wereld gebruikt kan worden, kun je steeds opnieuw jouw innerlijk wezen ontsluieren.

Carla van Hooff

www.bevrijdleven.nl