Erken waar je bent

Je kunt hele lijsten maken van wat je wenst en waar je naar verlangt. Maar als je dat allemaal doet en je weet eigenlijk niet waar je bent ten opzichte van alles wat op die lijst staat, dan blijf je dromen. Het gaat er niet om dat je stopt met wensen en verlangen maar dat je erkent waar je bent.

Zodra je ziet waar jij bent en dat ook erkent kun je direct voelen hoe je een shift maakt in bewustzijn. Je kunt namelijk direct zien dat jouw negatieve emoties niet in overeenkomst zijn met je innerlijk wezen, met wie je bent. En je wilt afgestemd zijn op wie je bent. De rest is niet interessant.

Als je de afstemming verandert naar positieve emoties, verandert het punt wat je aantrekt en zo verandert de wereld om je heen. Altijd van binnen naar buiten, nooit andersom.

Het leven is magisch.

Fijne dag!

Carla van Hooff

www.bevrijdleven.nl