De uitgang vinden is de uitnodiging van deze tijd!

De enige uitgang die er is, is mijns inziens Bewustzijn, Dat wat je bent. Het is van waaruit ‘je’ het leven start en van waaruit je elke dag start en waarin je het leven leidt (lijdt). Die heelheid waarin geleefd wordt, daar kun je nooit uit, want die is onderdeel van alles wat je denkt te zijn. Wat overblijft, bewustzijn, is wat werkelijk is. Het is de paradox van het leven omdat die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Maar het grote voedt het kleine op.

 Hoe duidelijker dat is, hoe duidelijker het ook is waar de ontsnapping ligt. We zijn de ontsnapping zelf! We zijn vrijheid, liefde en licht zelf! We hoeven dus nergens aan te ontsnappen, maar het is wel zaak die liefde, dat licht en die vrijheid te leven. Dus dat wat we zijn in het leven te laten stromen via ons lichaam, denken en voelen systeem. Autonoom zijn, zo dichtbij komen bij Licht en Liefde tot je er mee samenvalt. Want er is maar 1. Het ene kan niet aangeraakt worden, dat is wat overblijft en wat altijd doorgaat.

 Dat telkens zien is prioriteit voor iedereen. Binnen het systeem is alleen schijnbare vrijheid te vinden, daar ligt dus ook niet de vervulling van werkelijke vrijheid. Daar wijst het leven ons altijd op en zal het altijd doen. En op dit moment dus via deze hele grote crisis waar we allemaal mee te maken hebben en die voor iedereen een enorme trigger is, waar niemand onderuit komt.

En dat is ook precies de bedoeling, we kunnen er niet onderuit, niet bovenuit, niet aan ontsnappen. We kunnen er alleen doorheen, want alleen daar ligt de werkelijke ontsnapping, c.q. vrijheid. En wat je binnen het systeem belangrijk maakt (manifesteert) aan welke kant dat ook is, laat alleen maar zien waar jij nog iets hebt gevonden binnen dat systeem, dat jou precies wijst op de ‘poortloze poort’ de ‘deurloze deur’ waarachter jouw vrijheid ligt. Ben je daar eenmaal doorheen, dan pas kun je zien dat er nooit een deur of een poort was… Zo kun je binnen deze hele grote trigger van deze crisis, je elk moment bevrijden uit deze crisis.

Zien waar jouw bevrijding ligt, iedere keer opnieuw, bevrijdt iedereen en alles

Carla van Hooff  www.bevrijdleven.nl    .