Zee van niets

In het eerste ligt het laatste en in het laatste het eerste besloten.

Zo ook ligt in het hoogste het laagste en omgekeerd.

In achter ligt voor en in voor, achter.

In links, rechts en in rechts, links.

In de punt ligt de cirkel en vice versa.

Menszijn is de vleesgeworden manifestatie van Bewustzijn, waarin zowel

de eerste als de laatste mens is vervat.

De eindigheid verkeert in de oneindigheid.

De complexiteit van deze totaliteit is niet in een standpunt te vangen en

verdwijnt op het complexe toppunt geheel in het niets van totale

uitdijende Vrede…

Carla van Hooff

www.bevrijdleven.nl