Verbonden

We zijn verbonden in goede en in slechte tijden. Het is sterker dan wat dan ook, je kunt je er niet aan onttrekken. Elke beweging brengt alles aan het trillen. We zijn samen één.

We zijn de golfjes aan de oppervlakte van de zee, een briesje geeft een vriendelijke beweging, een orkaan geeft een tsunami. Elke beweging is voelbaar, waarneembaar, waar we ons ook bevinden.

Als je vergeet dat je de oceaan bent, word je een speelbal van elke gesteldheid aan de oppervlakte. Besef de eindeloze diepte van de oceaan en vind jezelf terug als stilte, liefde en kracht.

We zijn verankerd als het onveranderlijke in het veranderlijke.

Carla van Hooff