Angst voert de boventoon zodra je niet meer op liefde durft te vertrouwen.

Het ego dat zich altijd de underdog voelt is zeer gevoelig voor angst. Zo gevoelig zelfs dat het niet (meer) kan zien dat het gewoon bang is en dat de angst de onzichtbare manipulator is geworden. Ego de underdog zal altijd opstaan als het over angst gaat, want dat is het enige dat nog herkend wordt. Elk angsthaakje zoekt waar het kan aanhaken en zal vinden. Er is angst genoeg om bij aan te haken.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen en dat is de reden dat liefde over het hoofd wordt gezien. Liefde is een zwaktebod geworden in de ogen van die angstige kat. Hoe meer angst er is, hoe sterker men zich voelt bij de steun van de grootste deler. De grootste deler vormt de grootste aantrekkingskracht op angstige mensen. Dat is altijd al zo geweest en dat is nog steeds zo.

Mensen sluiten zich aan bij de groep waarin ze de meeste herkenning vinden en een grote groep qua aantallen lijkt heel sterk te zijn. Angst projecteert altijd naar buiten, dus een ieder die zich niet aansluit en een ander geluid laat horen zal worden aangevallen. En de aanval wordt nog steeds gezien als de beste verdediging. Elke kop die boven het maaiveld uitsteekt zal geveld worden. De grote groep moet hoe dan ook overeind blijven.

Maar angst is een slechte raadgever juist omdat het zo te manipuleren is. In plaats van kracht laat het juist slechts angst zien. Angst is magnetisch voor angst en voor niets anders en sluit daarom al het andere uit. Zo wordt alles slechts één kant uit beredeneerd, men is niet meer vatbaar voor liefde, want ook liefde wordt monddood gemaakt. Dat is de projectie naar buiten, liefde wijst naar binnen. Alleen IN ons kan angst worden gevoeld en alleen daar kan angst wegsmelten in liefde.

En precies op dat smeltpunt kan ware kracht ontstaan, kracht van binnenuit kan in liefde tonen dat alle angst oplost in de liefde die we zijn. In de liefde van waaruit gezondheid kan groeien, liefde die niet manipulatief maar onafhankelijk is, die slechts IS en altijd overeind zal blijven, wat er ook gebeurt. Alles wat er gebeurt wijst altijd en alleen op de weg naar binnen. Angst eindigt in dood en liefde in leven.