EGO

Het ego heeft vele trucs en zal alles gebruiken om overeind te blijven. Het zal en moet aan de macht blijven. Het maakt je van alles en nog wat wijs en speelt daartoe alle rollen die haar voorhanden liggen, daarbij gebruik makend van leugens en bedrog. Het is zo geraffineerd dat het jou jarenlang een verhaal vertelt dat bijvoorbeeld is ontstaan op een moment dat je pijn over een ander verhaal te groot was om te dragen.

Je hebt jezelf dat verhaal elke keer verteld als er pijn opkwam, waarmee je dus het pijnlijke verhaal ontkende. Er was je veel aan gelegen om dat nieuwe verhaal te geloven, want dat was niet alleen veel rustiger voor je, maar ook beviel het nieuwe zelfbeeld veel beter. Daarmee heb je niet alleen de stem van het eerste verhaal het zwijgen opgelegd, maar daarmee heb je ook je pijn ontkend. En daar ligt je valkuil, want de stem kun je laten zwijgen, maar niet de pijn. Die zal blijven aankloppen totdat er naar geluisterd wordt.

Op zich kan het van nut zijn om een nieuw verhaal over het oude te leggen, het kan helpen om het oude geloof op te heffen. Maar dit kun je pas doen als de pijn van het oude verhaal is doorleefd. Dan pas is het echt tijd voor een nieuw verhaal.

Als er anderen zijn die getuige zijn van jouw pijnverhaal kunnen zij de boel ook triggeren en steeds opnieuw bij je losmaken. Maar nu heb je je nieuwe verhaal zo vaak aan jezelf verteld dat dat je nieuwe overtuiging is geworden. Zó is het gegaan en hoe durft die ander al die leugens over je te vertellen? Wat erg! Nu projecteer je je pijn op die ander, want het voelt als dubbele pijn. Het raakt het eerste verhaal, maar nu zie je dat verhaal ook nog als een leugen… Je kunt jezelf van alles wijsmaken, maar de pijn is achtergebleven en groeit. Want niet die ander liegt, maar jij liegt jezelf wat voor. Au!

Jij loopt tegen je eigen pijn en je leugen aan. Het leven laat je niet met rust, want de enige manier om de boel schoon te maken is aan jezelf toegeven dat er veel pijn was en dat je die nog steeds voelt.

Maar nu is het misschien wat makkelijker om afstand te nemen van het eerste verhaal en de pijn gewoon toe te laten. Pas daarmee bevrijd je jezelf van pijn èn van de leugen die er bovenop is gekomen en die nu ook pijn is gaan doen.

Dat hoef je nooit (dat kun je nooit) voor een ander te doen, maar alleen voor jezelf. Jij bent de belangrijkste, alles begint immers bij jou?! Dus ook dieschoonmaak. Op die manier ontstaat verlichting, verlichting van het gewicht dat je al die jaren hebt mee lopen torsen.

Kun je dit herkennen, of heb je hier misschien hulp bij nodig?

Maak een afspraak op www.bevrijdleven.nl/gratis-sessie/

Carla van Hooff