Onvoorspelbaar

Het denken kadert alles in begrippen om de boel te controleren. We hebben alles in de hand zolang we het begrijpen. Zodra iets buiten ons begrippenkader valt is het onzin, niet waar en fantasie. Niet ziende dat we alle levendigheid en wonder buitensluiten. Het leven wordt voorspelbaar (schijnbaar veilig) en saai. Alles vanuit ego gezien.

Ons hart en ons verlangen willen juist grootsheid, levendigheid en onvoorspelbaarheid. We verlangen naar Leven, en we weten diep down dat dat niet te voorspellen valt. Ergens weten we dat we alleen in grootsheid vervulling zullen vinden, maar vanuit ego kan die stap niet gemaakt worden. Nooit. Het ego is kleinheid, verkramping, zogenaamde veiligheid en verkilling. Zeker ook een praktische tool, maar niet een die we altijd en overal nodig hebben.

Het is veel gemakkelijker om vanuit relaxtheid te leven, dat kost veel minder energie en is al vervullend op zich. Alles gaat gemakkelijker, meer vanzelf en er is meer blijdschap in te vinden, meer hart. Het volgen van het hart kan alleen vanuit ontspanning. Dat hart dat overal ruimte aan geeft. Het hart dat niets afkeurt en geen oordelen heeft en altijd de weg weet. Onvoorspelbaar, dat wel!

Toch is dat wat we echt willen, we willen ons geliefd en geaccepteerd voelen en we denken dat dat in een voorspelbare wereld ligt, waar allerlei regeltjes gelden. En als we die regels opvolgen dan zijn we braaf en worden we gewaardeerd. We zien niet dat we daarmee onze kleinheid alleen maar bevestigen. Volg je hart, volg je grootsheid dan ben je dichtbij je Geliefde.

Je Geliefde is noch te vinden noch te vangen binnen begrippen. Toch kunnen we weten dat zij er is, zij is onze enige ware leidraad zonder ons te kleineren. Zij doet ons groeien naar haar gelijkenis, want zij is de enige die onvoorwaardelijk geeft en geeft. Vanuit haar is er geen enkel begrip, zij kent geen woorden, zij IS. En zij haalt ons liefdevol naar zich toe, zonder iets van ons nodig te hebben. Totdat we bewust met haar samenvallen.

Carla van Hooff Wil jij ook meer je hart volgen en heb je daar hulp bij nodig? Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsessie op www.bevrijdleven.nl/gratis-sessie/