Wat aan de oppervlakte rimpelt vraagt om aandacht

Wat aan de oppervlakte rimpelt vraagt om aandacht

Gevoelens zijn er altijd, we voelen de hele dag door.  Anders gezegd; we staan altijd aan! En dat vinden we heel gewoon, zo gewoon dat we er letterlijk geen aandacht aan besteden. We kijken er overheen, we gebruiken ons onderscheidend vermogen hier niet voor. Toch zou het handig zijn om dat wel te doen.

Er zijn heel veel gevoelslagen. De grove lagen zijn die van fysieke pijn die je aan de buitenkant van je lichaam voelt door bijvoorbeeld mishandeling, maar ook door ongelukken met lichamelijk letsel, door brand, of door uitputting. Fijnere gevoelslagen zijn die van fysieke ongemakken, ontstaan door bijvoorbeeld warmte, kou, regen, sneeuw, hagel, wind, zon, vermoeidheid.

Dan zijn er de lagen van fysieke pijn aan de binnenkant van het lichaam, buikpijn, hoofdpijn, of waar dan ook je pijn ervaart in je lichaam. Al die pijnen hebben een fysieke en een energetische exponent van pijn. De energetische exponent is subtieler en dus minder gemakkelijk te voelen, maar wel degelijk aanwezig. Het energetische gaat vooraf aan het fysieke en als je je daar al gewaar van kunt worden, hoeft de pijn minder diep in te dalen.

Dan hebben we het nu alleen nog gehad over fysieke pijn, maar op het mentale vlak zijn er ook vele verschillende lagen van pijn. Om maar een paar voorbeelden te noemen; verdriet, woede, schaamte, jaloezie, walging, angst. Deze emoties zijn op hun hoogtepunt heel duidelijk herkenbaar in ons aanwezig, maar hoe zien zij eruit als zij nog op het niveau van rimpelingen in het oppervlak verkeren. Kun je ze dan ook al herkennen?

Zo zien we al die lagen in ons en hoe beter we die lagen leren kennen en herkennen, hoe gemakkelijker we al door de milde vormen van pijn heen kunnen bewegen. Dus eigenlijk al door de voorstadia van pijn. Precies hier kunnen we ons onderscheidend vermogen gaan scholen. Leren intunen op die fijngevoeligheid, er vroeg bij zijn in plaats van het aan de kant schuiven.

Het is heel bijzonder dat we door middel van ons lichaam in staat zijn om oneindig gedifferentieerd te kunnen voelen. Het laat ons heel precies zien in welk stadium van voelen we ons bevinden. En in hoeverre we daar naar kunnen en durven kijken en daarin aanwezig kunnen blijven.

Om dat te kunnen en te durven is het nodig om eerlijk te zijn naar jezelf op de eerste plaats. Om te leren je gevoelens steeds subtieler te gaan onderzoeken en steeds subtieler te gaan voelen. Om precies aan te sluiten in welk stadium van gevoel jij je bevindt. Je lichaam is wat dat betreft een schatkist, en een waarover je altijd kunt beschikken.

Wil je met mij op ontdekkingsreis in het voelen? Geef je dan op voor mijn Workshop Subtieler Leren Voelen op zaterdag 12 september.

Kijk voor meer informatie op  www.bevrijdleven.nl/bijeenkomsten

Er is nog tot aanstaande woensdag 19 augustus de mogelijkheid op speciale korting.