Indekken

We zijn overal op zoek naar veiligheid en dat denken we te vinden binnen allerlei regels. Hoe meer er ‘loos’ is, hoe meer regels erbij komen. Hoe meer regels er zijn, hoe ondoorzichtiger het geheel. We zien door de bomen het bos niet meer. We raken verstrikt in onze zogenaamde ‘indekmaatschappij’. Verzorgd van de wieg tot het graf. De eigen verantwoordelijkheid is ver te zoeken.

Verantwoordelijkheid

Hoe minder eigen verantwoordelijkheid, hoe minder geluk. Waaat?? Ja, als er minimale verantwoordelijkheid wordt genomen, leef je niet vanuit jezelf, maar vanuit alles en iedereen om je heen. Als dingen fout gaan wordt er met de vinger gewezen, want je zoekt de schuldige buiten jezelf. Wat een afdwaling van geluk…

Geluk

Geluk vind je namelijk alleen ìn jezelf en dat gaat nu eenmaal samen met eigen verantwoordelijkheid. Dat gaat gepaard met jezelf ontplooien in vrijheid, los van controle. Vergelijk maar eens een bedrijf waar enorme controle heerst met een bedrijf waar iedereen weet wat hij doet en waarom, omdat iedereen garant staat voor zijn eigen werk. Daar is harmonie en blijdschap en daar is geen controle nodig.

Regels

Regels zijn niet per definitie verkeerd, want in den beginne dienen regels ter bescherming, maar zodra regels doorschieten naar totale controle en verlies van vrijheid dan is overheersing aan de orde. Overheersing kan alleen door middel van macht(smisbruik) plaatsvinden. Dit alles is gebaseerd op angst. Waar angst is, is manipulatie altijd mogelijk omdat men zich veilig wil voelen.

Aandacht

Als we de aandacht naar binnen keren, dus in ons, dan zien we daar een overeenkomstige beweging. Wat we om ons heen zien is altijd een afspiegeling van wat er in bewustzijn gebeurt. Wat we nu in de wereld zien is het ego dat doorschiet in overheersing. Ons ego wil ons altijd beschermen en staat daarvoor op en wil blijven (be)staan. Hoe meer ruimte we het ego bieden hoe meer het die ruimte ook in zal nemen, het groeit en groeit, net zolang totdat er een besef komt van wie we in werkelijkheid zijn. Ego is angst. En angst geeft het ego de ruimte, het kan niet anders.

Valse bescherming

Als dat gezien wordt, wordt ook duidelijk dat het ego alleen valse bescherming biedt. Dan pas kan het als een zeepbel uiteen spatten. Het is niet meer nodig en we zien weer wat werkelijk is. Dat wat nooit ingedekt hoeft te worden,

Liefde, Vrijheid, Ruimte

Carla van Hooff