Niemand

Roepen dat er niemand is heeft nog nooit iemand geholpen! En bij deze uitspraak zullen de zogenaamde fantoompjes nog harder roepen. Wat hierbij volledig en moedwillig over het hoofd wordt gezien is het feit dat we allemaal een prachtig systeem hebben van lichaam, voelen en denken. Dat systeem staat ons ten dienste, het is er om te kunnen ervaren èn het is er als communicatiemiddel tussen jou en jou. En hoor de fantoompjes nu dan helemaal toeteren, want er is geen jou en jou!!

Het lichaam is sterfelijk

Het is een feit dat ons lichaam sterfelijk is en dus zal verdwijnen en dan is er het grote Niets, en dat is er nu al. Maar dat Niets kan niet geleefd worden, het leven kan wel geleefd worden in het besef van dat Niets en dat verandert alles. Dat verandert ook die niet bestaande persoonlijkheid. Het leidt er meestal toe dat de gehechtheid aan het fysieke bestaan minder en minder wordt, alhoewel je nooit weet waar en of je je laatste trigger tegenkomt! Gelukkig kan het niet anders dan dat het voor iedereen op het juiste tijdstip plaatsvindt.

Fantoompjes

Ondertussen zijn de fantoompjes degenen die het hardste roepen, bezig om op iedereen kritiek te uiten die, volgens hen, nog vanuit het ego leven. Ondertussen wel reagerend op en vanuit alles wat zij zelf ervaren in situaties of vanuit hun gedachtes en gevoelens. Ze zijn vergeten dat ook zij via dat prachtige fysieke systeem tot besef van het grote Niets zijn gekomen, daar kun je volgens mij alleen maar dankbaar voor zijn… Maar goed, het zou fijn zijn als deze fantomen ‘zonder stem’ zich meer richten op hun eigen activiteiten en daar kritisch naar zouden kijken.

Alles en Niets

Het heen en weer gaan tussen dat Niets en het Alles is de grote uitdaging van het Leven en zij zijn één. Nisargadatta zei het al: ‘waarheid zegt me dat ik niets ben, liefde zegt me dat ik alles ben. Tussen die twee stroomt mijn leven.’      

Of dit nu bewust of onbewust gebeurt, het gebeurt, niemand is daarvan uitgezonderd. Voor de zoekers kan het een richtingwijzer zijn of een aanduiding van waar het leven plaatsvindt. Zeker is dat Leven een mysterie is en blijft met of zonder aanduiding, de ene keer duidelijk voor iemand de andere keer duidelijk voor niemand.

Geen doel en geen weg

Er is geen doel en er is geen weg, het is één groot mysterie waarin alles is toegestaan.

Carla van Hooff