Waar is echte hulp te vinden?

Waar is echte hulp te vinden

Als ik hulp nodig had, belde ik een vriendin. Of als het praktische hulp was, vroeg ik het aan iemand in mijn nabije omgeving. Ik was nooit bang om te vragen en ik ontdekte dat mensen ook heel graag willen helpen. Op die manier heb ik ook mooie contacten gelegd en op allerlei manieren hulp gekregen. In het begin liep ik er nog weleens tegenaan dat ik het moeilijk vond om hulp te aanvaarden en te kunnen ontvangen. Er was toch een overtuiging dat dat niet ‘zomaar’ kon. Dat veroorzaakte dan een hele worsteling in mezelf, maar doordat het leven mij in situaties plaatste waarin ik het gewoon niet alleen kon, werd ik gedwongen om hulp te aanvaarden.

Dankbaarheid

En precies daardoor voelde ik dan enorme dankbaarheid voor de mensen die op het juiste moment mijn pad kruisten en graag wilden helpen. Die hulp verlichtte mijn leven op het juiste moment.

Ligt hulp dan buiten mij?

Zo mooi hoe het leven mij laat zien wat ik nodig heb. En nu lijkt het er heel erg op dat ik hulp buiten mij zoek en vindt. Maar ik heb juist geleerd dat zowel de praktische hulp als de geestelijke hulp geleverd wordt in de vorm van mensen, maar dat die hulp altijd van God komt. En dat alle hulp in mij ligt! Het is niet zo dat ik de straat opging om te zien of ik daar iemand kon vinden die op mijn roep om hulp in zou gaan. (niet dat dat onmogelijk is). Nee, ik stemde me af op mijn hulpvraag binnen in mij. Dat gaf mij rust en het vertrouwen dat ik geholpen zou worden. En dat gebeurde dan ook. Ik ontmoette altijd de juiste mensen.

Hulp moet je kunnen zien

Het is wel handig om oog te krijgen voor de hulp die op onverwachte wijze langskomt en ook vaak uit onverwachte hoek. Het wordt gemakkelijk als je de hulp die je krijgt kunt zien als rechtstreekse hulp van God, dan kun je die hulp

niet afwijzen. Hou je hart open voor alles en iedereen die bij je langskomt, er kunnen diepe verbindingen uit ontstaan.

Een verhaal

Er is zo’n prachtig verhaal waarin een man op het dak van zijn huis staat omdat zijn huis onder water is gekomen. Hij bidt tot God om hulp en er komt eerst een vlot, daarna een bootje en uiteindelijk zelfs een helikopter langs om hem uit zijn benarde positie te redden, maar de man weigert. Hij wacht op God! Dus hij verdrinkt. Na zijn dood komt hij voor God en vraagt dan waarom God hem niet geholpen heeft. God zegt: “ik ben drie keer bij je langs geweest, maar je weigerde mijn hulp.”

Hoe blind kun je zijn?

Bewustzijn, God, Liefde

Bewustzijn of God of Liefde of hoe je het ook wil noemen heeft geen vorm, maar verschijnt door elke vorm heen. Elke vorm is een uitdrukking van Dat, er is niets anders. Echte hulp is alleen daar te vinden.

Carla van Hooff