Spreken in tongen

Spreken in tongen

Een eenvoudige uitleg van het ‘spreken in tongen’ is, dat de mens de mogelijkheid heeft ontvangen om in verschillende talen uitleg te geven aan het woord van God. Nu denken wij bij verschillende talen aan de hoeveelheid vreemde talen en dan staat ‘vreemd’ voor ‘niet eigen’. Maar welke taal er ook geschreven wordt, er is in elke taal de mogelijkheid om te spreken vanuit het hart.

Spreken vanuit het hart

Spreken vanuit het hart is voor ons allemaal weggelegd. We kunnen het allemaal. En het is herkenbaar voor iedereen. We houden van mensen die vanuit het hart spreken. Het is aantrekkelijk omdat het een universele taal is die ons verzacht en die ons naar eenheid brengt. We voelen ons verenigd in wat er klinkt. Het raakt de vreugde in ons hart.

Bewustzijn

Ik noem het hartentaal en ik word er blij van als ik die taal hoor, omdat het over mij gaat. Het is een taal die ik vroeger een enkele keer in de kerk hoorde, maar eigenlijk veel vaker daar buiten. Ik ben wel bij lezingen geweest over bewustzijn waar ik toen helemaal niets van begreep, ik kon het ook absoluut niet reproduceren, maar ik voelde me wel heel erg geraakt. Dat was dan ook de enige reden waardoor ik vaker ging luisteren. Het ging natuurlijk niet over mij als persoon, maar het ging op een hele diepe laag altijd over mij. En dat resoneerde, daar wilde ik altijd meer van horen.

Het is herkenbaar als het resoneert

Voor mij gaat het er nooit om dat moeilijke termen worden uitgelegd, wat wel leuk kan zijn voor ons hoofd dat ook voeding nodig heeft, maar ik vind het fijn als dat wat gezegd wordt resoneert. En met resoneren bedoel ik dat het herkenbaar is. Ik hoef het niet direct te begrijpen als er een diepe herkenning is. Het wetendat het over mij gaat is voldoende. En dat weten vind ik in mijn hart.

Pinksterfeest

Tenslotte begint alles en eindigt alles bij mij. Dat is bewustzijn, het beginthieren het eindigt hier. Het is het feest van het hart. Voor mij zijn alle Bijbelse feesten, hartenfeesten. Die feesten zijn namelijk niet alleen beperkt tot de kerk, hartenfeesten zijn van ons allemaal (en van niemand J). Zo ook het Pinksterfeest, het feest bij uitstek van het hart. Het lijkt ons in eerste instantie te verdelen omdat we ons in vele verschillende talen verstaanbaar     maken hier op aarde.  Maar het is juist een uitnodiging om de ene taal van het hart te gebruiken. En dan maakt het niet langer uit welke ‘vreemde’ taal we spreken.

Universele taal

In die zin leidt het spreken in tongen ons juist naar die ene universele taal, die we allemaal kunnen verstaan, namelijk de taal van het hart.

Fijn Pinksterweekend!

Carla van Hooff