VRIJHEID

Het verlangen naar Bevrijding is immens groot. Vooral in tijden van bezetting. Ik zie het overal. We voelen ons gevangen en we willen er uit. We zijn op een cruciaal punt aangekomen. Het is erop of eronder. Het is een tijd van oud en nieuw. Door de tijden heen zitten we op golven van ruimte en benauwenis. En we hebben ons laten meevoeren. Dat doen we nog steeds…

Maar degenen die de moed hebben om verder te kijken dan de film waar we in gevangen zitten, kunnen zich bevrijden. Er is een langzame maar zekere omkering van de bekende wereld aan de gang. De dapperen onder ons stappen uit de wereld van opinies, meningen, wetjes en weetjes. Men richt de blik naar binnen. De gangbare (buiten)wereld is te klein geworden. We zijn dapper genoeg om het onbekende tegemoet te treden.

Het juk van de wereld is te zwaar en te donker geworden. Alles wat zich in het donker bevindt vormt een blokkade, een struikelblok omdat we niet zien waar het werkelijk om gaat. We rukken onze oogkleppen af en nemen de verantwoordelijkheid voor ons zelf. En die verantwoordelijkheid blijkt veel lichter te zijn dan we ooit dachten. Onze ogen zijn geopend, we willen licht, we krijgen niet genoeg van dat licht. We zijn niet meer te manipuleren omdat elke manipulatie weer in het donker leidt.

Eindelijk is het duidelijk dat het donkere alleen maar duidelijk maakt waar zich het Licht bevindt. In Jou! Nergens anders. Het was er altijd al en het is er nog steeds. We hoeven niet meer te strijden, we gaan in zachtheid, in zachtheid met onszelf, in geduld met ons proces. Liefdevol vanuit Licht, vanuit Bewustzijn! Daardoor worden we aantrekkelijk, we gaan voorop en nemen iedereen mee die van Licht houdt. Om alles te helen wat je nog tegenkomt in het donker te helen IN jezelf.

Zo ga je ontdekken dat je steeds minder te manipuleren bent door iets of iemand buiten of in jou. Je wilt niet alleen ontdekken dat Vrijheid IN jou ligt, je wilt die Vrijheid leven die je BENT.

En dat is NU.