JOUW GROEIKANS

Wat er ook gebeurt, of er nou iets aan de hand is om je heen of er gebeurt iets in jou. Er is altijd kans om te groeien. Wat ik merk aan mensen is dat ze altijd opknappen van positiviteit. Het mooie van positiviteit is dat het door iedereen en alles gegeven kan worden. Maar het werkt alleen als degene die het nodig heeft er oog voor heeft. Oog hebben voor positiviteit is makkelijk als je in een positieve flow zit, maar dat is natuurlijk anders als dat niet zo is…

Uiteindelijk is het altijd zo dat je onafhankelijk bent van wat er om je heen gebeurt omdat alleen je innerlijke afgestemdheid van invloed is. In deze wereld van dualiteit is er altijd èn donker èn licht, maar de keuze van waarop je afgestemd bent ligt bij jou. Stem je je af op licht, dan zie je licht in jouw wereld, stem je je af op donker, dan zie je donker in jouw wereld.

Stem je af op licht en je ziet het kleinste bloemetje dat tussen de stoeptegels omhoog komt als een wonder van licht. Stem je af op donker en je ziet het kleinste kiezelsteentje als iets waarover je kunt vallen. Hoe meer licht je ziet hoe lichter je hart voelt, hoe meer je dat uitstraalt in de wereld om je heen, hoe meer je dat ook terugkrijgt.

Het lijkt misschien te simpel, maar zo simpel en licht is het leven en ook al geloof je dat niet. Mijn uitnodiging aan jou is om dat toch in de praktijk te gaan brengen. Glimlach tegen je eigen spiegelbeeld, stap de deur uit en glimlach en je krijgt een glimlach terug. Het is niet om al het donker dat er is te ontkennen, maar wel om steeds het zwaartepunt van donker naar licht te brengen.

Uiteindelijk ga je ontdekken dat alles er is In jou om van te houden, dus zowel van het donkere als van het lichte. Onvoorwaardelijk, dus niet meer houden van licht dan van donker, maar beide evenveel liefde geven. Dan ga je ontdekken dat er alleen Licht is. Maar dan Licht zonder tegenstelling
.
Dan is het perspectief verschoven van dualiteit naar non-dualiteit, dat wat voorbij ligt aan elke tegenstelling. Ziehier jouw groeikans!

LICHT blijft over.